De praktijk is per 1 januari 2020 overgenomen door Diëtistenpraktijk Food Factor.

Website: www.food-factor.nl

T: 06-12799188

E:

W: www.food-factor.nl

 

 

Tarief en vergoeding

De diëtist zit in het basispakket. In totaal 3 uur dieetadvisering wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is dan extra bovenop de 3 uur in het basispakket en gaat pas tellen als de 3 uur uit het basispakket gebruikt zijn.

Eigen risico

Dieetadvisering valt onder het wettelijk verplichte eigen risico.
Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De eerste € 385,- (2016) aan zorgkosten. Dit bedrag wordt elk jaar weer geïndexeerd. Het eigen risico geldt niet voor aanvullende verzekeringen. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico.

Ketenzorg

Voor diabeteszorg, COPD-zorg (chronische luchtwegaandoeningen) en cardiovasculair risicomanagement voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maakt de zorgverzekeraar met zorgverleners afspraken in de vorm van ketenzorg bij zorggroepen.
Wanneer u via de zorggroep doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt u de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico. Diëtist Voeding in Beweging is aangesloten bij zorggroep Kiek en zorggroep Cohaesie. 

Tarieven voor niet-gecontracteerde zorg per 1 januari 

Eerste consult 60 minuten

(+ 30 minuten indirect):

 

€ 80,00

Vervolgconsult 30 minuten: € 30,00
Kort consult 15 minuten: € 15,00
Telefonisch consult: € 15,00
Toeslag huisbezoek (uittoeslag) € 27,00
Toelichting behandeltijd:

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.

Directe tijd: de tijd waarbij er ‘direct’ contact is met de cliënt: tijdens het consult en telefonisch consult.

Indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Gecontracteerde zorg: voor gecontracteerde zorg gelden vastgestelde tarieven per zorgverzekeraar.